Välkommen hit!

Roligt att Du hittat till Elimkyrkan. Vi är en kyrka som vill vara till för människor i Simrishamn. Vi vill tala om vår övertygelse om hur viktigt det är att finna en gudsrelation och att vägen till denna relation går genom mötet med Jesus. Vår önskan är att leva nära våra medmänniskor och att med respekt möta varje människa oavsett om de har en gudstro eller inte.

Vi önskar vara en öppen kyrka, leva ut en djup gudstro som klarar av att möta livets verklighet. Vi tror på att bön kan förändra sammanhang och vill gärna be för dina behov.

Vår huvudgudstjänst är normalt på söndagar, klockan 11.00 jämna veckor och 15.00 udda veckor. Du ser även tider i programmet. Efter gudstjänsten är det kyrkkaffe. En gång i månaden har vi en sång och musikgudstjänst.

På måndagar samlas vi först till "Måndagsgruppen" med gemenskap vid kaffebordet. Senare på måndagen samlas vi till bön varje vecka och bibelsamtal varannan vecka. Vi har även husgrupper som samlas i hemmiljö. Du finner aktuell information i vår kalender.

Välkommen att bekanta dig med oss på hemsidan, här ser Du lite av vad vi håller på med. Välkommen också till någon av våra samlingar.