Du är här:Start > Om oss > Vår tro

Vi tror på en verklig Gud


Vi är skapade för gemenskap med Gud

Gud skapade jorden och människan för att han ville. Han ville dela sin kärlek med någon annan. Vi är alltså skapade för gemenskap med Gud.

Jesus är enda vägen till GudJesus kom för att ge liv, liv i överflöd. Han var helt människa och helt Gud och genom sitt liv visade han vem Gud är.


Bibeln är Guds ord

Bibeln innehåller texter som berättar om vad Gud har gjort genom historien. I Bibeln kan vi se vem Gud är och vad hans vilja är.


Elimkyrkan tillhör en gemenskap inom Pingströrelsen

Pingströrelsen representeraren klassisk kristen tro som är präglad av den speciella profil sominternationellt kallas "pentekostal" teologi och praxis.

Utmärkande för en praktisk teologi av klassisk pingstkaraktärär till exempel: synen på hela Bibeln som Guds Ord, den Helige Andesinspiration vid läsning och tolkning av bibelordet, de andliga nådegåvornasbetydelse och funktion, en karismatisk och bibeltrogen förkunnelse, andedop ochandeuppfyllelse, bön för sjuka, helgelse och andligt mognande, den ytterstatiden, det allmänna prästadömet och ett kollektivt ledarskap i församlingen.

Pingströrelsen har växt fram kring denna gemensamma kärna i sin tro. Detbetyder dock inte likriktning. Den lokala församlingens suveränitet har alltidbetonats och det är ytterst i församlingarnas liv tron formas.

Sedan 2001 samverkar flertalet pingstförsamlingar i riksorganisationenPingst - fria församlingar i samverkan.