Fiskefolket i Brasilien

http://www.barnsamariten.se/
BarnSamariten har tillsammans med den brasilianska missionsorganisationen MEAP arbetat i drygt 15 år med ett hälsoprojekt på öar utanför Brasiliens östkust. De sjukvårdsteam som arbetar ideellt för öfolket och MEAP har genom åren visat stor hänsyn till befolkningen. Detta har gjort att de vunnit folkets förtroende och projektet har kunnat utvecklas. Sjukvårdsteamen består av läkare, sjuksköterskor, tandläkare, farmaceuter och laboratorieassistenter. För att underlätta för sjukvårdsteamet har BarnSamariten varit med och finansierat en flytande båtklinik. Denna kommer att tjäna den fattiga fiskebefolkningen. Båtkliniken gör att kvaliteten höjs på de tjänster som sjukvårdsteamet erbjuder.


Vad är BarnSamariten?

BarnSamariten är en hjälporganisation som grundades 1980. BarnSamariten vilar på en kristen värdegrund om alla människors lika värde. BarnSamariten samarbetar med lokala församlingar och organisationer i olika länder. BarnSamariten bedriver sitt hjälparbete på olika platser i världen, men främst i Brasilien, Etiopien och Zambia. BarnSamariten arbetar för att hjälpa familjer och utsatta barn. Hälsovård och sjukvård är en viktig del i arbetet. Fadderbidrag förmedlas bl.a. till kriscenter, daghem, skolor och hjälp till självhjälpsprojekt.


En grundtanke i vårt hjälparbete är att arbeta för alla människors lika rättigheter.

Barnen är målgruppen för vårt arbete.