Du är här:Start > Mötesplatser > Husgrupper

En liten grupp, som möts i hemmen.

En husgrupp är en mindre grupp människor som möts regelbundet för gemenskap, enkelt fika, bibelsamtal och bön. Gruppen är ofta 4 - 10 personer och möts i varandras hem.
I en husgrupp kan man lära känna varandra och i en avspänd form få dela sina erfarenheter av tro och liv. Husgruppen är ett komplement till gudstjänsten. Här kan frågor ställas och var och en kan bli lyssnad på. Man får möjlighet att dela både glädjeämnen och bekymmer i samtal och bön.