Besök av Stanley Sjöberg

En helg med spännande undervisning

I den första samlingen, på lördag eftermiddag, fick vi exempel på historiska tillfällen där den kristna kyrkan, av hänsyn till olik-tyckande, tonat ned budskapet om vem Jesus är och att det inneburit att andra religioner utplånat kristendomen från området. Parallellen med situationen i våra nordiska länder är slående.

I den andra samlingen fick vi exempel på vad som händer i den kristna kyrkan över stora delar av världen och uppmuntrande exempel på vad som sker när kyrkan står fast i vad bibeln undervisar om och förlitar sig på Kristi uppståndelsekraft.

I den tredje samlingen, söndagens frukostsamling - riklig frukost som Jan Reimer ordnat-, där mötte vi exempel på vad som som hände på Apostlagärningarnas tid och tankar runt att tungomålstalet inte bara är ett internt bönespråk, utan också kan innebära tilltal till människor på deras eget språk, framfört av någon som egentligen inte känner till detta språk. Flera inspirerande exempel.

Till slut på söndag förmiddag förflyttade vi oss till Ystad och fick i den avslutande gudstjänsten förkunnelse om Jesus återkomst och de tecken som pekar på att tiden är nära.

Bilder från samlingarnaStanley Sjöberg i intensiv talarstil.
Detta har en betydelse som vi allt mer får exempel på i vår tid.
Duettsång med Lars-Erik Freiman.


Ullrika Troedsson-Hasselgren spelar och leder lovsång.
Börge Schönbeck leder i bön.Många besökare i kyrkan.